Plánovaný vrh / Planned litter !
 

... v současné době neplánujeme v naší chovatelské stanici další vrh ...
... at this moment we do not plan another litter in our kennel ...